O-Rengasmateriaalit

Tuotteet 1-1 / 1

Tuotekoodi Nimike Hinta Yks. Saldo
80600100080 O-RENGAS ESITE 0,0000 Pcs

Tuotteet 1-1 / 1

YLEISIMMÄT O-RENGASMATERIAALIT

Materiaalien kemiallisen kestävyyden taulukko


NITRIILIKUMI (NBR)

Nitriilikumi on yleisesti käytetty nimi Akryyli-Nitriili Butadieeni -sekoitteisille polymeereille. Akryyli-nitriilipitoisuus vaihtelee teknisissä sovelluksissa (18-50%) ja vaikuttaa elastomeerin ominaisuuksiin.

Mitä korkeampi akryyli-nitriilipitoisuus, sitä parempi öljyn ja polttoaineen kestävyys.

Usein päädytään kompromissiin ja valitaan keskiverto akryyli-nitriili-seos. Verrattuna muihin elostomeereihin nitriilikumilla on hyvät mekaaniset ominaisuudet. Myös kulumiskestävyys on nitriilillä hyvä.

Nitriili vanhenee ilman ja otsonin vaikutuksesta nopeasti.

Soveltuu käytettäväksi:

• - alifaattiset hiilivedyt (propaani, butaani, raaka-öljy, mineraaliöljy ja voiteluaineet, diesel-polttoaineet, polttoöljy)

• - kasvis- ja mineraaliöljyt ja rasvat

• - HFA-, HFB- ja HFC –nesteet

• - monet laimennetut hapot, emäkset, suolaliuokset matalissa lämpötiloissa

• - vesi (erikoisseoksilla aina 100ºC saakka)

Ei sovellu:

• - korkea-aromaattiset polttoaineet (erikoispolttoaineille on syytä käyttää erikoisseosta)

• - klooratut hiilivedyt (trikloorietyleeni)

• - polaariset yhdisteet (ketoni, asetoni, etikkahappo-etyleeni-esteri)

• - vahvat hapot

• - glykolipohjaiset jarrunesteet

• - ilman ja otsonin kanssa tekemisiin joutuessaan vanhenee nopeasti.

Lämmön kestävyys:

Kestää lämpöä 100ºC:een asti, lyhyemmällä käyttöiällä 120ºC:een asti (suuremmissa lämpötiloissa vanheneminen on nopeampaa).

Vanheneminen on hitaampaa kuumassa öljyssä kuin kuumassa ilmassa.

Kylmän kesto:

Nitriili kestää kylmää riippuen koostumuksesta -20ºC ja -50ºC välillä.

Materiaalitodistus:

NBR70sh materiaalikoodi: 36624

NBR90sh materiaalikoodi: 47702

Material Safety Data Sheet

Muut materiaalit


FLUORIKUMI (VITON / FPM)

Fluorikumi soveltuu käytettäväksi hyvin monien kemikaalien ja aineiden kanssa. FPM:llä on erinomainen lämmönkesto. Se kestää hyvin otsonia, happea, mineraaliöljyä, synteettisiä hydraulinesteitä, polttoaineita, aromaattisia ja monia orgaanisia liuottimia sekä kemikaaleja.

FPM kumin kylmänkesto ei ole erityisen hyvä. Staattisessa käytössä noin -25ºC (tietyissä olosuhteissa ei ole havaittu vuotoa -40ºC).

Dynaamisessa käytössä saavutetaan -15ºC - -20ºC. Kaasunläpäisevyys on hyvin pientä ja on verrattavissa butyylikumiin.

Fluorikumista (VITON) on olemassa myös erikoislaatuja erilaisiin käyttökohteisiin.

Soveltuu käytettäväksi:

• - mineraaliöljyt ja rasvat; turpoaa vähän. ASTM-öljyissä no 1-3

• - palamattomat hydraulinesteet, HFD-ryhmä

• - silikoniryhmä ja rasva

• - kasvirasvat ja öljyt

• - alifaattiset hiilivedyt (polttoaineet, butaani, propaani, luonnonkaasut)

• - aromaattiset hiilivedyt (trikloorietyleeni, hiilitetrakloridi)

• - polttoaineet, jotka sisältävät metanolia

• - korkeissa alipaineissa

• - erittäin hyvä otsonin, sään ja vanhenemisen kesto

Ei sovellu:

• - polaariset liuottimet (asetoni, metyyliesteriketoni, dietyylieetteri, dieteenidioksidi)

• - glykolipohjaiset jarrunesteet

• - ammoniakkikaasu, aminit, emäkset

• - pienimolekyyliset orgaaniset hapot (muurhaishappo, etikkahappo)

• - vesihöyry ja kuuma vesi

Lämmön kestävyys:

Käyttölämpötila on noin +200ºC ja korkeampia lämpötiloja hetkellisesti, jolloin käyttöikä lyhenee.

Kylmän kesto:

Alhaisin käyttölämpötila -25ºC, vaihtelee riippuen koostumuksesta. Kylmiin olosuhteisiin on olemassa erikoislaatuja.


VAROITUS! Palanutta Fluorikumia on käsiteltävä kuten syövyttäviä aineita.


Materiaalitodistus:

FPM / Viton 75sh musta, materiaalikoodi 51414 black

FPM / Viton 75sh vihreä, materiaalikoodi 51415 green

Material Safety Data Sheet

Muita FPM / Viton materiaalejaETEENIPROPEENIKUMI (EPDM)

Kemiallisesti kestävä. Käytetään fosfaattiesteripohjaisten palamattomien hydraulinesteiden ja glykolipohjaisten jarrunesteiden kanssa.

Soveltuu käytettäväksi:

• - vesi ja höyry +130ºC (EPDM 55915 +150ºC)

• - glykolipohjaiset jarrunesteet +150º C

• - monet orgaaniset ja epäorgaaniset hapot

• - puhdistusaineet, sooda- ja kali-alkalit.

• - fosfaattiesteripohjaiset hydraulinesteet (HFD-R)

• - silikonirasva ja -öljy

• - monet polaariset liuottimet (alkoholit, ketonit, estorit)

• - Skydrol 500 ja 7000

• - hyvä otsonin, sään ja vanhenemisen kesto

Ei sovellu:

• - mineraaliöljypohjaisten tuotteiden kanssa (öljy, rasva ja polttonesteet)

Huom! Käytettäessä jarrunesteitä tulisi käytettävän EPDM materiaalin soveltuvuus kyseiseen jarrunesteeseen selvittää.

Lämmön kestävyys:

Vesi ja höyry maksimikäyttölämpötila noin +130ºC, EPDM 55915 +150ºC (hetkellisesti enemmän). Ilmassa noin +130ºC.

Kylmän kesto: -55ºC

Materiaalitodistukset:

EPDM 70sh, materiaalikoodi 55914

EPDM PC 70sh, materiaalikoodi 55915 PC (Peroxide Cured)

EPDM 559270 FDA

EPDM 55985 FDA, KTW, DVGW, NSF, WRC, ACS, ADI, W-270, WRAS, EC1935/2004, USP Class VI

Material Safety Data Sheet

Muita EPDM materiaaleja

 

SILIKONIKUMI (Q, MQ, MVQ)

Nimitys silikonikumi kattaa laajan ryhmän materiaaleja, jotka koostuvat pääosin silikoni-, metyyli- ja vinyyliryhmistä.

Silikonielastomeereillä on suhteellisen huono vetolujuus, repäisylujuus ja kulutuksenkesto. Siitä huolimatta niillä on myös monia hyviä ominaisuuksia, kuten: Korkea lämpötilankesto aina +230ºC hetkellisesti ja hyvä elastisuus kylmässä -60ºC.

Silikonikumi ei vanhene nopeasti. Sillä on hyvä eristyskyky ja fysikaalisesti neutraalit ominaisuudet.

Soveltuu käytettäväksi:

• - moottori- ja vaihteistoöljyt (ASTM öljy no 1 mukaiset)

• - eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat

• - jarrunesteet (ei raakaöljypohjaiset)

• - palamattomat hydraulinesteet, HFD-R ja HFD-S

• - suurimolekyyliset klooratut aromaattiset hiilivedyt

• - vesi max. +100ºC

• - laimennetut suolaliuokset

• - kestää otsonia, eikä vanhene nopeasti

Ei sovellu:

• - vesi/höyry yli +120ºC

• - hapot ja emäkset

• - silikonirasva ja -öljy

• - pienimolekyyliset hiilivedyt

• - aromaattiset mineraaliöljyt

• - polttonesteet

• - aromaattiset hiilivedyt

Lämmön kestävyys: Kestää lämpöä noin +210ºC

Kylmän kesto: On elastinen -55ºC - -60ºC (erikoisseokset -100ºC)

Materiaalitodistus:

VMQ 70sh, materiaalikoodi 714177: FDA 21 CFR 177.2600, EC1935:2004, ADI, REACH ja RoHS hyväksynnät.

Material Safety Data Sheet

Muita VMQ/Silicon materiaaleja

_______________________________________________________________________________

Toimitusohjelmassamme on myös runsaasti muita erikoismateriaaleja mm. PTFE, Kalrez, Polyuretan ja metalli o-renkaita.

Tarkempia tietoja materiaaleista löytyy O-rengasluettelostamme

tai web-sivuilta.

Yleisimpien materiaalien englanninkieliset käyttöturvatiedotteet


Tuotteet, € alv0%