Suurin sallittu välys

Ei tuotteita

SUURIN SALLITTU VÄLYS

Käytetään tiivisteen dynaamista halkaisijaa. Männäntiivisteen D mittaa eli sylinterin halkaisijaa ja varrentiivisteen d mittaa eli varrenmittaa.

Jatketaan yhdysviivoja d/D-S ja P-T viivoille 1 ja 2 . Näin saadut leikkauspisteet yhdistetään ja luetaan sallittu välys asteikolta. (esim.1 : 0,16 mm ja esim.2 : 0,18 mm)

Olosuhteet:

1. Pinnansileysarvot tulee olla suositusten mukaiset.

2. Painenesteen tulee olla hyvin voitelevaa.

Tapauksissa, joissa on käytössä huonosti voitelevat nesteet kuten vesi, hapot, alkalit ottakaa yhteyttä meihin.

Nomogrammit on kehitetty kaikkein epäedullisinta käyttöä varten (työntö). Esimerkiksi uppomäntää varten, jolloin "varren" liike ja paine vaikuttavat samaan suuntaan eli välyksiin päin. Alapuolella on selitetty "työntö"- ja "veto"- suunta männän- ja varrentiivisteille. Lisäksi nomogrammin ottavat huomioon vain pehmeimmät materiaalit (polyuretaani; kovuus 85 shorea ja NBR; kovuus 70 shorea).

Jos käytössä ei ole tapausta A "työntö" voidaan saatua välystä kasvattaa 25%.

Jos polyuretaanitiivisteen kovuus on 93 shorea pehmeämmän 85 shoren sijasta tai NBR-tivisteen kovuus on vähintään 85 shorea, voidaan välystä kasvattaa 15 %.

Tuotteet, € alv0%