O-Renkaat FPM (Viton)

O-Renkaiden mitoitus

O-Renkaiden mitat annetaan aina:

O-renkaan sisähalkaisija (d1) x materiaalin vahvuus (d0).

Muut tarkemmat tiedot mitoituksista löytyvät O-Renkaan uranmitoitus-osiosta


FLUORIKUMI (VITON / FPM)

Fluorikumi soveltuu käytettäväksi hyvin monien kemikaalien ja aineiden kanssa. FPM:llä on erinomainen lämmönkesto. Se kestää hyvin otsonia, happea, mineraaliöljyä, synteettisiä hydraulinesteitä, polttoaineita, aromaattisia ja monia orgaanisia liuottimia sekä kemikaaleja.

FPM kumin kylmänkesto ei ole erityisen hyvä. Staattisessa käytössä noin -25ºC (tietyissä olosuhteissa ei ole havaittu vuotoa -40ºC).

Dynaamisessa käytössä saavutetaan -15ºC - -20ºC. Kaasunläpäisevyys on hyvin pientä ja on verrattavissa butyylikumiin.

Fluorikumista (VITON) on olemassa myös erikoislaatuja erilaisiin käyttökohteisiin.

Soveltuu käytettäväksi:

• - mineraaliöljyt ja rasvat; turpoaa vähän. ASTM-öljyissä no 1-3

• - palamattomat hydraulinesteet, HFD-ryhmä

• - silikoniryhmä ja rasva

• - kasvirasvat ja öljyt

• - alifaattiset hiilivedyt (polttoaineet, butaani, propaani, luonnonkaasut)

• - aromaattiset hiilivedyt (trikloorietyleeni, hiilitetrakloridi)

• - polttoaineet, jotka sisältävät metanolia

• - korkeissa alipaineissa

• - erittäin hyvä otsonin, sään ja vanhenemisen kesto

Ei sovellu:

• - polaariset liuottimet (asetoni, metyyliesteriketoni, dietyylieetteri, dieteenidioksidi)

• - glykolipohjaiset jarrunesteet

• - ammoniakkikaasu, aminit, emäkset

• - pienimolekyyliset orgaaniset hapot (muurhaishappo, etikkahappo)

• - vesihöyry ja kuuma vesi

Lämmön kestävyys:

Käyttölämpötila on noin +200ºC ja korkeampia lämpötiloja hetkellisesti, jolloin käyttöikä lyhenee.

Kylmän kesto:

Alhaisin käyttölämpötila -25ºC, vaihtelee riippuen koostumuksesta. Kylmiin olosuhteisiin on olemassa erikoislaatuja.

VAROITUS! Palanutta Fluorikumia on käsiteltävä kuten syövyttäviä aineita.

 

Materiaalitodistus:

FPM / Viton 75sh musta, materiaalikoodi 51414 black  

FPM / Viton 75sh vihreä, materiaalikoodi 51415 green

Material Safety Data Sheet

Muita FPM / Viton materiaaleja  

Tuotteet, € alv0%