PDE Männäntiiviste

Käyttöolosuhteet

Paine:            ≤500/700 bar (tuki- ja ohjainosat katkaisematta, jaettu mäntä)

Lämpötila:   -30°C...+110°C

Nopeus:        ≤0,5 m/s

Nesteet:       Mineraaliöljypohjaiset hydraulinesteet ja vesiöljyemulsio

Materiaalit

Tiivisteosa:    (1) Nitriilikumi

Ohjainrengas:(2) Asetaalimuovi

Tukirengas:    (3) Kudosvahvisteinen nitriilikumi tai polyesterimuovi

Asennus

Yksiosainen mäntä A

Kaksiosainen mäntä B

Asennusviiste, taulukko 1

Edut

- Hyvä tiiviys korkeissa ja matalissa paineissa

- Pieni välysvaurioriski korkeissa paineissa

- Tiivistää hyvin myös värähtelevässä ja paineiskukäytössä

Tuotteet, € alv0%