RB - Gammaringar

RB -gammaring

-Ringen fästes vid axeln med en presspassning

-Motytans släthet Ra = 1,5-2,0 µm

-Axelns ytjämnhet Ra (max.) = 4 µm

Driftsförhållanden

Temperatur: -35°C.....+100°C

Hastighet:   < 12 m/s läppen alldeles fast i tätningsytan

                     > 20 m/s spalttätning och avkastarring

Material:     Nitrilgummi

Toleranser:

d 0 -35 mm_____ -0,15... -0,25

d 35-50 mm_____ -0,18... -0,28

d 50-100 mm____ -0,20... -0,30

Produkter, € MOMS 0%