O-Ringar NBR90

Måttsättning av o-ringar

 

Måtten på o-ringen är given som innerdiameter (d1) x snörtjocklek (d0).

Noggrannare information gällande måttsättningar finns i avdelningen Spårmåttsättning för o-ringar


NITRILGUMMI (NBR)

Nitrilgummi är det vedertagna namnet för ett sampolymerisat av akrylnitril och butadien. Akrylnitrilhalten varierar i tekniska tillämpningar (18–50 %) och påverkar elastomerens egenskaper.

Ju högre akrylnitrilhalt, desto bättre blir beständigheten mot olja och drivmedel. Ofta gör man en kompromisslösning och väljer en genomsnittlig akrylnitrilblandning. Nitrilgummi har goda mekaniska egenskaper jämfört med andra elastomerer. Även slitagebeständigheten är god hos nitril. Det åldras snabbt under inverkan av syre och ozon.

Kemisk beständighet mot:

- alifatiska kolväten (propan, butan, råolja, mineralolja och smörjmedel, dieselbränslen, bränsleolja)

- vegetabiliska och mineraloljor och fetter

- HFA-, HFB- och HFC - Vätskor

- många utspädda syror, baser och saltlösningar i låga temperaturer

- vatten (i specialblandningar upp till +100ºC)

INTE kompatibelt med:

- högaromatiska bränslen (för specialbränslen bör specialblandning användas)

- klorade kolväten (trikloretylen)

- polära föreningar (keton, aceton, ättiksyra-etylen-ester)

- starka syror

- glykolbaserade bromsvätskor

- åldras snabbt om det kommer i kontakt med luft och ozon.

Värmeresistens:

Tål hetta upp till +100ºC, tillfälligt upp till +120ºC (i högre temperaturer går åldrandet snabbare).

Åldrandet sker långsammare i het olja än i het luft.

Köldresistens:

Nitril tål kyla mellan -20ºC och -50ºC beroende på sammansättning.


Materialintyg

NBR90sh materialkod: 47702

Material Safety Data Sheet 

Andra material

Produkter, € MOMS 0%