PDH Kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 500 bar

Temperatur: -20°C...+110°C

Hastighet:    ≤ 1,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor och vattenoljeemulsioner

Material

Fjädrande gummikropp (1) Nitrilgummi

Tätningsdel (2) PTFE

Stödring (3) Acetalplast

Kan även fås som typ PDP där tätningsdelen är i polyuretan

Montering

På odelad kolv

Kräver monteringsverktyg

Fördelar

- Liten risk för spaltskador vid högt tryck

- Mycket bra slitagebeständighet

- Låg friktion

Fler storlekar för fabriksleverans

Produkter, € MOMS 0%