C1 Kolvstångstätning

Driftsförhållanden

 Tryck:          ≤ 160 bar (hydraulik), ≤16 bar (pneumatik)

Temperatur: -35°C....+100°C (hydraulik) -35°C...+80°C (pneumatik)

Hastighet:     ≤ 0,5 m/s (hydraulik) 1 m/s (pneumatik)

Medie:         Mineraloljebaserade hydraulvätskor.

Vi rekommenderar profil E5 för initialsmorda pneumatikcylindrar.

Spalten >e< väljs enligt driftsförhållandena med hjälp av nomogrammen.

Material

NBR-baserad elastomer.

Montering

Montering i slutet spår

Om den nominella dimensionen på diametern är < 25 mm, rekommenderar vi öppet spår

Toleranser

d = H11/e9 (pneumatik)

d = H8/f7 (hydraulik)

D = H9

L = +0,20 (-0)

Fördelar

- Kräver lite utrymme

- Låg friktion tack vare tätningens konstruktion

- Kan även användas i pneumatik, om tryckluften innehåller smörjmedel

Produkter, € MOMS 0%