FÖRSÄLJNINGSVILKOR

Inga artiklar

Finland

Priser , moms 0%

Försäljninsvilkor

Packnings- och behandlingskostnaderna är 4,00€ (moms% 0) per försändelse, för beställningar som avhämtas är kostnaden 2,00€.

  • Avgift för småfakturering är 5,00€ (moms 0%) för beställningar som underskrider 50,00€.
  • Dröjsmålsräntan enligt räntelagen.
  • Returneringar skall behandlas med försäljaren i förväg.
  • Specialframställda Seal-Jet produkter återbetalas inte.
  • Allmänt följer vi Tekniska Handelns försäljningsvillkor TK2010.
  • När kunden lägger in beställningen accepterar han villkoren ovan


Sverige

Priser, SEK / €, moms 0%

Försäljningsvillkor

  • Priser: De i katalogen angivna priserna är riktpriser.
  • Mervärdeskatt: Tillkommer
  • Betalningsvillkor: Enligt överenskommelse
  • Leveransvillkor: Fritt vårt lager, exklusive frakt och emballage. I övrigt tillämpas Sveriges Mekanförbunds ”Allmäna leveransbestämmelser NL 09”.


Produkter, € MOMS 0%