PDE Kolvtätningar

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 500/700 bar (stöd- och styrdelarna odelade, delad kolv)

Temperatur: -30°C...+110°C

Hastighet:    ≤ 0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner

Material

Tätningsdel (1) Nitrilgummi

Styrring (2) Acetalplast

Stöddel (3)Vävarmerat nitrilgummi eller polyesterplast

Montering

På odelad kolv A

På delad kolv B

Monteringsfas, tabell 1.

Fördelar

- Effektiv tätning vid höga och låga tryck

- Liten risk för spaltskada vid höga tryck

- Tät även vid vibrerande drift och chocktryck

Produkter, € MOMS 0%