PTFE Kolvtätningar

Typ OE (210)

 Driftsförhållanden

Tryck:          ≤ 400 bar (600 bar, genom att minska spalten)

Temperatur: -40°C...+200°C (beroende på OR-material)

Hastighet:   ≤ 4 m/s

Material

1. Dynamisk tätningsdel av modifierad bronsförstärkt PTFE med + 40 % brons (PO52)

2. O-ring NBR-elastomer

Montering

På odelad kolv. Se monteringsanvisning.

Fördelar

- Kort monteringslängd

- Liten skillnad mellan rörelse- och vilofriktion, inget stick-slip fenomen

- Bra slitagebeständighet

- Liten risk för spaltskada

- Bra kemisk beständighet och ett stort temperaturområde vid byte av OR-material

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ OG (270)

Driftsförhållanden

Tryck:          ≤ 400 bar(600 bar, genom att minska spalten)

Temperatur: -40°C.....+200°C (beroende på OR-material)

Hastighet:     ≤ 4 m/s

Material

1 Dynamisk tätningsdel av modifierad bronsförstärkt PTFE med + 40 % brons (PO52)

2 O-ring NBR-elastomer

Montering

På odelad kolv. Se monteringsanvisning.

Fördelar

- Kort monteringslängd

- Liten skillnad mellan rörelse- och vilofriktion, inget stick-slip-fenomen

- Bra slitagebeständighet

- Liten risk för spaltskada

- Bra kemisk beständighet och ett stort temperaturområde vid byte av OR-material

Typ OQ för roterande rörelse

Produkter, € MOMS 0%