TPM Kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:          ≤ 350 bar

Temperatur: -30°C...+110°C

Hastighet:   ≤ 0,5 m/s

Medie:         Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner och vatten/glykol +60 °C

Material

Tätningsdel (1) Nitrilgummi

Styrring (2) Acetalplast

Stödring (3) Polyesterplast

Montering

På odelad kolv

Monteringsfas, tabell 1.

Fördelar

-Effektiv tätning vid höga och låga tryck

-Lätt att montera

-Kostnadseffektiv

Produkter, € MOMS 0%