X-Ringar

Dimensionering av X-ring i nitrilgummi

Om kolven är en aning excentrisk eller kolvstången böjer kan spårmåtten ändras. Detta kan vara nödvändigt framför allt vid lågtryckshydraulik och vid undertryck.

Om det är sannolikt att X-ringmaterialet sväller en aning kan spåret göras cirka 15 % bredare. Spårets dimensioner för andra X-ringar meddelas vid behov.

Tvärsnittet på en monterad X-ring trycks ihop. Maximal radiell hoptryckning ger bättre täthet och ökar friktionen.

Driftsförhållanden

Tryck:

Dynamisk drift:               

- Fram- och återgående rörelse: 50 bar

- Med stödring: 300 bar

- Roterande rörelse med stödring: 150 bar

 

Statisk drift:                     

- 50 bar utan stödring

- 400 bar med stödring


Hastighet:  Fram- och återgående rörelse 0,5 m/s, roterande rörelse 0,2 m/s

Temperatur: -35°...+110°C

Produkter, € MOMS 0%