OK Kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 500 bar

Temperatur: -30°C...+110°C (-40°C...+150°C specialmaterial, på förfrågan)

Hastighet:    ≤1 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor

Material

1. Tätningsdel blandad modifierad termoplast (W5019)

2. Gummiring nitrilgummi, hårdhet 70 Shore A

Montering

Dimensionering av tätningsspår enligt ISO 7425-1

Lätt att montera på odelad kolv, som inte får ha vassa kanter.

Monteringsfas (C =D-d) / 4

Toleranser

d = H9, D = H9, L = +0,2

Fördelar

- Liten profil

- Bra tålighet mot chocktryck

- Liten vilo- och rörelsefriktion, även efter långvarigt stillestånd vid högt tryck

- Lätt att montera på odelad kolv. Då tätningsringen är delad krävs inga specialverktyg vid montering.

- Bra slitagebeständighet

- Liten risk för spaltskada vid höga tryck och tillåter stora spalter tack vare tätningsringens material.

- Ypperlig dynamisk och statisk tätningsförmåga

Produkter, € MOMS 0%