PSE Kolvstångstätning

Driftsförhållanden

Tryck:          < 700 bar (Odelad stöddel, mycket liten spalt) tabell 1

Temperatur: -30°C.....110°C

Hastighet:   < 0,5 m/s

Medie:         Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner, vatten/glykol

Material

Stöddel (1) Hytrel

Tätningsdel (2) Nitrilgummi

Stödring (3) Acetalplast

Montering I öppet spår

Toleranser

d = H8/f7

D = H9

L = +0,4 -0

Fördelar

- Bra extrusionsskydd

- Ingen justering av tätningsspåret

- Bra tätningsförmåga vid chocktryck och vibrationer

- Kostnadseffektivt

Produkter, € MOMS 0%