Tillåten maximal extrusionsspalt

Inga artiklar

Suurin sallittu välys_1242110439798              Suurin sallittu välys

Tilllåten maximal extrusionsspalt < e >

Tätningens dynamiska diameter används, inte den statiska. Vad gäller kolvtätningar används D måttet dvs. cylinderns ytter diameter och för kolvstångstätningar används d måttet, dvs. kolvstångens diameter.

Förläng linjerna d/D-S och P-T till linjerna 1 och 2. Skärningspunkterna som bildas förenas med ett streck och den största tillåtna spalten <e> avläses på skalan. ( ex. 1; 0,16mm och ex. 2; 0,18mm)

Driftsförhållanden:

1. Ytjämnheten bör ligga innanför givna gränsvärden.

2. Tryckmediet bör vara väl smörjande.

Kontakta oss i fall där dåligt smörjande vätskor såsom vatten, syror eller alkalier används.

Nomogrammen är utvecklade för den extremaste driften (skjut), som exempelvis plungerkolven där stångens rörelse och trycket verkar i samma riktning mot spalten. Nedan finns förklarat skjut och drag riktningarna för kolv- och kolvstångstätningar. Dessutom beaktar nomogrammen endast de mjukare materialen (polyuretan; hårdhet 85 shore och NBR; hårdhet 70 shore).

Ifall driften ej är fall A skjut, kan spalten ökas med 25%

Om polyuretantätningens hårdhet är 93 shore istället för den mjukare 85 shore eller NBR-tätningens hårdhet är åtminstone 85 shore kan spalten ökas med 15%.

Produkter, € MOMS 0%