TDE Kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 500 bar

Temperatur: -30°C...+110°C

Hastighet:    ≤ 0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor och vattenemulsioner och vatten/glykol

Material

Tätningsdel (1) Vävarmerat nitrilgummi

Styrring (2) Acetalplast

Tätningsdel (3) Nitrilgummi

Montering

På delad kolv

Monteringsfas, Tabell 1.

Fördelar

- Effektiv tätning vid höga och låga tryck

- Kostnadseffektiv

- Lätt att montera

Motsvarande typer från olika tillverkare DPC, MDD och DB 

Produkter, € MOMS 0%