TPS/T Kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 350 bar

Temperatur: -30°C...+110°C

Hastighet:    ≤ 0,8 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner och vatten/glykol

Material

Tätningsdel (1) Vävarmerat nitrilgummi

Styrring (2) Acetalplast

Montering

På odelad kolv.

øD ≤63mm för att undvika skador vid monteringen rekommenderas användning av en monteringskon (fig.2) för tätningen.

Monteringsfas, tabell 1.

Fördelar

- Låg friktion

- Kostnadseffektiv 

Produkter, € MOMS 0%