O-Ringar EPDM

Måttsättning av o-ringar

 

Måtten på o-ringen är given som innerdiameter (d1) x snörtjocklek (d0).

Noggrannare information gällande måttsättningar finns i avdelningen Spårmåttsättning för o-ringar


ETHYLENPROPYLEN (EPDM)

Kemiskt beständighet. Används med fosfatesterbaserade icke brännbara hydraulvätskor och glykolbaserade bromsvätskor.

Kemisk beständighet mot:

- Vatten och vattenånga +130ºC, EPDM 55915 +150ºC

- många organiska och oorganiska syror

- rengöringsmedel, soda- och kali-alkalier.

- fosfatesterbaserade hydraulvätskor (HFD-R)

- silikonfett och -olja

- många polära lösningsmedel (alkoholer, ketoner, estrar)

- Skydrol 500 och 7000

- Ozon, väder och åldersresistent.

INTE kompatibelt med:

- Mineraloljebaserade produkter (olja, fett och bränslen)

OBS! Om EPDM används i samband med bromsvätska, skall vätskans kompatibilitet undersökas i förväg.

Värmeresistens:

Maximal driftstemperatur för vatten och ånga cirka +130ºC, EPDM 55915 +150ºC (högre vid tillfällig drift). I luft cirka +130ºC.

Köldresistens: -55ºC

.

EPDM 70sh, materialkod 55914

EPDM PC 70sh, materialkod 55915 PC (Peroxide Cured)

EPDM 559270 FDA:

EPDM 55985 FDA, KTW, DVGW, NSF, WRC, ACS, ADI, W-270, WRAS, EC1935/2004, USP Class VI:

Material Safety Data Sheet

Andra EPDM material

Produkter, € MOMS 0%