ZW Kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 400 bar

Temperatur: -35°C...+110°C

Hastighet:    ≤0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner och vatten/glykol +60°C

Material

Tätningsdel (1) Nitrilgummi

Styrring (2) Termoplast (god tryckbeständighet vid höga temperaturer)

Stödring (3) Polyesterplast

Montering

På odelad kolv

Monteringsfas, tabell 1.

Fördelar

-Effektiv tätning vid både höga och låga tryck

-Lätt att montera

-Kostnadseffektiv

Produkter, € MOMS 0%