Asetal Kolvstångsstyrringar

Driftsförhållanden

Temperatur: -40°C...+110°C

Hastighet:   ≤ 1 m/s

Medie:         Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner

Material:      Acetalplast

Tryckhållfasthet för materialet: 20°C ≤130 N/mm² / 100°C ≤40 N/mm²

Montering

Montering i slutet spår

OBS! Spalten bakom tätningen väljs enskilt för varje fall beroende på driftsförhållandena

Fördelar

- Lätt montering och framställning av tätningsspåret

- Bra mekanisk hållbarhet

- Låg rörelse- och vilofriktion (friktionskoefficient 0,05 – 0,1 på smord stålyta)

- Brett dimensionsurval

Beräkning av den radiella belastningen

FR = (D x L x q / v)x n

FR= största radiella belastningen (N)

q = tryckhållfasthet för materialet vid Driftstemperaturen (N/mm² )

D x L = diameter x ringens bredd (mm² )

n = antal ringar

v = säkerhetsfaktor (rekommendation > 3)

Produkter, € MOMS 0%