Krütex Kolvstångsstyrringar

Driftsförhållanden

Krütex 200                               

Temperatur: -50°C...+130°C              

Hastighet: ≤ 1.0 m/s                      

Friktionskoefficient (µ):  0,05                                

Tryckhållfasthet för materialet: 340 N/mm²               

Medie:        Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner

Krütex 100 

Temperatur: -50°C...+120°C

Hastighet:  ≤ 0,5 m/s

Friktionskoefficient (µ): 0,25

Tryckhållfasthet för materialet: 270 N/mm²

Medie:  Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner

Beräkning av den radiella belastningen

FR =( D x L x q / v) x n

FR= största radiella belastningen (N)

q = största tillåtna radiella belastning för materialet (N/mm²)

D x L = diameter x bredd mm²

n = antal ringar

v = säkerhetsfaktor (rekommendation > 3)

Material

Fenolharts och syntetisk fiber ihoplaminerad i lager. Konstruktionen garanterar en bra böjningshållbarhet och elasticitet.

Tillsättningen av PTFE ger materialet goda glidegenskaper (Krütex200).

Den ypperliga måttnoggrannheten garanteras också av den ytterst lilla vattenabsorptionen i materialet < 0,1 %.

Mer information om materialet: www.krueger-und-sohn.de/english/produkte/liste.cfm

Fördelar

- God mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer

- Bra motstånd mot slitage och åldring

- Lätt att montera

- Låg friktion

- Hög belastningskapacitet

- Hög ythårdhet

- Bra mekanisk hållfasthet

- Bra värmebeständighet

Bandlängd

Bandlängd A = x B - M

- Spalten M i tabell 

- B = styrringens mittdiameter

- för kolv B = øH - L

- för stång B = øH + L

- L = spårdjup

Montering

Styrringen töjs snett uppåt då man monterar den i spåret.

OBS! Spalten bakom tätningen väljs enskilt för varje fall beroende på driftsförhållandena

Produkter, € MOMS 0%