N symmetrik NBR U-manschett

Driftsförhållanden: Hydraulik

Tryck:           110 bar

Temperatur: -30°C....+100°C

Hastighet:    ≤ 0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner

Driftsförhållanden: Pneumatik

Tryck:           16 bar (pneumat.)

Temperatur: -30°C...+80°C (pneumat.)

Hastighet:      ≤ 0,5 m/s (pneumat.)

Medie:          Oljesmord tryckluft

Spalten >e< väljs enligt driftsförhållandena med hjälp av nomogrammen.

Montering

Möjligt med montering i slutet spår A

Montering i öppet spår B.

Man kan försäkra U-manschettens problemfria drift med separata stöd- eller toppringar som placeras i spårbotten

Material

NBR-baserad elastomer, hårdhet 84-90 Shore A

Fördelar

- Kostnadseffektiv

- Kan användas som tätning för kolv och kolvstång

Produkter, € MOMS 0%