Asetal Kolvstyrringar

Driftsförhållanden

 Temperatur: -40°C....+110°C

Hastighet: ≤ 1 m/s

Medie: Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner

Material:  Acetalplast

Tryckhållfasthet för materialet: 20°C ≤130 N/mm² / 100°C ≤ 40 N/mm²

Montering

Styrringen töjs snett uppåt då man monterar den i spåret.

Fördelar

- Lätt montering och framställning av tätningsspåret

- Bra mekanisk hållbarhet

- Låg rörelse- och vilofriktion (friktionskoefficient 0,05 – 0,1 på smord stålyta)

- Brett dimensionsurval

Beräkning av den radiella belastningen

FR = (D x L x q / v) x n

FR= största radiella belastningen (N)

q = största tillåtna radiella belastning för materialet vid Driftstemperaturen (N/mm²)

D x L = diameter x ringens bredd (mm² )

n = antal ringar

v = säkerhetsfaktor (rekommendation > 3)

Produkter, € MOMS 0%