KR Kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 300 bar

Temperatur: -35°C...+110°C (tillfälligt 125°C)

Hastighet:    ≤ 0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor och PAO-vätskor

Material

Tätningsdel modifierad polyuretan hårdhet ca. 55 Shore D

Fjädrande gummikropp nitrilgummi, hårdhet 80 Shore A

Montering

Tätningsspåret bör vara rent och avrundat enligt givna värden

Cylinderrörets monteringsfas bör vara i enlighet med anvisningarna

Toleranser

d = h9, D = H9, L = +0,2

Fördelar

- Exceptionellt god täthet i både statisk och dynamisk drift

- Kan även användas som enkelverkande tätning

- Mycket bra slitagebeständighet

- Låg rörelsefriktion under hela livslängden

- Bra extrusionsskydd

- Lätt att montera

- Dimensionering av tätningsspår enligt ISO 7425/1

- Kort axiell monteringslängd

- Monteras på odelad kolv

Produkter, € MOMS 0%