PPW Utvändig avstrykare

Driftsförhållanden

Temperatur: -35°C.....+110°C

Hastighet:    ≤ 0,5 m/s

Vätskor:       Mineraloljebaserade hydraulvätskor

Material:      Polyuretan

Montering: På odelad kolv.

Fördelar:

- Lätt att montera

- Kostnadseffektiv

- Mycket bra slitagebeständighet

Toleranser:

D= H11, d= +0,1, L= +0,25, P= +-0,1

Produkter, € MOMS 0%