DK och PDE kolvar

Driftsförhållanden

PDE-kolv

Hydraulik                                              Pneumatik

Tryck:         ≤40 bar                              ≤10 bar

Temperatur: -25°C...+100°C                 -25°C...+80°C

Hastighet:   ≤0,5 m/s                            ≤0,5 m/s

Medie:        Oljesmord luft eller torr luft, varvid cylindern försmörjes vid montering

Fördelar

- Ingen korrosion

- Kan användas i hydraulik och pneumatik

- Lätt att montera på kolvstång

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DK-kolv

Tryck:          ≤ 16 bar (pneumatik)

Temperatur: -30°C.....+80°C

Hastighet:  ≤ 1 m/s

Medie:        Oljesmord luft eller torr luft, varvid cylindern försmörjes vid montering

Fördelar

- Ingen korrosion eftersom elastomeren täcker hela kolven.

- Låg friktion och mjuk drift, eftersom tätningsläppens konstruktion bevarar oljefilmen.

- Omedelbar reaktion på tryckhöjning tack vare tryckspåren i tätningen.

- Lätt att montera på kolvstång utan traditionellt tätningselement.

DP-modellen innehåller en integrerad dämpring. Tryck ≤12 bar

 

Material

NBR-baserad elastomer med metallarmering. PDE med fjäder AISI 304.

Montering

PDE- och DK-kolvar monteras på cylinderstången med låsmutter för att undvika att kolven lossnar.

PDE-kolvar kan tack vare den fjäderförsedda vassa läppen användas i såväl hydraulik som pneumatik i oljesmord luft.

DK-kolvens runda läpp gör det möjligt att använda den i torr luft, varvid cylindern måste försmörjas med lämpligt långtidsverkande fett.

Produkter, € MOMS 0%