C2 Kolvtätning

Driftsförhållanden

Hydraulik                                                                

Tryck:          ≤160 bar                                             

Temperatur: -25°C...+100°C                                    

Hastighet:   ≤0,5 m/s                                                

Medie:        Mineraloljebaserade hydraulvätskor                        

Pneumatik

Tryck:          ≤16 bar

Temperatur: -25°C...+80°C

Hastighet:   ≤1,0 m/s

Medie: Försmorda pneumatikcylindrar vi rekommenderar profilen E4

Material

NBR-baserad elastomer

Montering

På odelad kolv

Fördelar

- Litet inbyggnadsmått

- Låg friktion på grund av tätningens profilbyggnad

- Kan även användas i pneumatik, om tryckluften innehåller smörjmedel

Produkter, € MOMS 0%