PDO Kolvtätningar

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 400 bar

Temperatur: -30°C...+110°C

Hastighet:    ≤ 0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor

Material

Tätningsdel (1) Polyuretan

Fjädrande o-ring (2) Nitrilgummi

Styrring (3) Acetalplast

Montering på odelad kolv

Fördelar

- Effektiv tätning vid höga och låga tryck

- Litet inbyggnadsmått

- Lätt att montera

- Kostnadseffektiv

- Mycket bra slitagebeständighet

Motsvarande typer: EUD

Produkter, € MOMS 0%