O-Ringar FEP

FEP-BELAGDA SILICON- OCH VITON O-RINGAR

Utmärkt kemisk beständighet:

FEP är resistent mot i stort sett alla vanliga kemikalier och föreningar, även vid höga temperaturer och tryck.

FEP tål inte flytande alkaliska metaller, fluor och vissa halogenföreningar.

Material

Skal:

Rent FEP-rör med tjockleken 0,2…0,76 mm (beroende på O-ringens tjocklek).

Gjort av material som uppfyller kraven i L-P-389A och ASTM-D2116. FDA-godkänt.

Temperatur

Vid Siliconkärnan  -60°C...+205°C , kontinuerlig drift

Vid Vitonkärnan -15°C...+205°C

Toleranser: Samma som för vulkaniserade O-ringar

Montering

FEP är i princip en statisk tätning som monteras i ett öppet (isärtagbart) spår. Ringen får inte pressas samman eller utvidgas.

Maximal utvidgning med den största diametern är cirka 2xW. Vi levererar monteringsanvisningar vid behov.

Det finns i praktiken ingen begränsning för största innerdiameter.

Produkter, € MOMS 0%