PTFE Styrband

Driftsförhållanden

 Temperatur: -100°C...+200°C

Hastighet:    ≤ 15 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner

Tryckhållfasthet för materialet: 20°C ≤ 12 N/mm² 100°C ≤ 7,5 N/mm²

Material

Blandad teflon

PO-52 = bronsförstärkt, modifierad PTFE (PO-55)

PO-30 = kolförstärkt, modifierad PTFE.

Fördelar

- Levereras som styrningsband eller färdigkapade

- Låg friktion

- Ingen stick-slipeffekt

Beräkning av den radiella belastningen

FR = (D x L x q / v) x n

FR= största radiella belastningen (N)

q = största tillåtna radiella belastning för materialet (N/mm²)

D x L = diameter x bredd (mm²)

n = antal ringar

v = säkerhetsfaktor (rekommendation > 3)

Montering

Monteras i enkelt spår.

Rekommenderas för användning med samma spalt S som för Parker kolvstångs- och kolvtätning.

Spalten är beroende av H och drifttrycket.

Bandlängd

Bandlängd A = x B - M

- Spalten M i tabell

- B = styrringens medeldiameter

- för kolv B = øH - L

- för stång B = øH + L

- L = spårdjup

Produkter, € MOMS 0%