B/MD-WRR Kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 400 bar

Temperatur: -30°C...+100°C

Hastighet:    ≤ 0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulVätskor, vattenemulsioner och vatten/glykol

Material

Styrring (1) Acetalplast

Tätningsdel (2) Vävarmerat nitrilgummi

Låsring (3) Acetalplast

Montering

På odelad kolv med öppet spår

Monteringsfas, Tabell 1.

Fördelar

- Liten risk för spaltskador vid högt tryck

- Litet inbyggnadsmått

- Lätt att montera

Produkter, € MOMS 0%