Radialtätningar - FPM (Viton)

Konstruktion

Material:                            Fluorgummi (FPM)

Armeringsring:                    Stål DIN 1624

Fjäderring:                        Stål T304

Driftsförhållanden

Värmebeständighet:          -20°C....+200°C (tillfälligt +220°C)

Tryckbeständighet:            Cirka 1 bar

Periferihastighet:               Max. cirka 15 m/s.

Maximihastigheten måste minskas med cirka:

-1/3 vid bra fettsmörjning

-1/5 tätning med dammläpp

-1/3 med tätningsläpp utan fjäder

-1/2 tätningen har två tätningsläppar med fjädrar (ex. R-duo)

 

OBS!

GR-universaltätningen för krävande förhållanden är FPM-belagd även på insidan.

Det möjliggör drift vid såväl höga temperaturer som med kemiskt aggressiva ämnen.

 

Materialintyg  

För mer information klicka på denna länk

Material Safety Data Sheet  


VARNING! Bränt fluorgummi ska hanteras som frätande ämnen.

Produkter, € MOMS 0%