Sekretess för data

Inga artiklar

Vi har uppdaterat Tiivistekeskus sekretess policy för att ge dig en bättre uppfattning om vilken sorts information vi samlar och för vilket ändamål. Vidare utvecklar vi våra integritetgransknings inställningar och övriga administrations verktyg för att skydda din information och integritet. Grunden för dessa uppdateringar ligger i EU General Data Protection Regulation (GDPR). Mer information om GDPR hittar du på https://tietosuoja.fi/sv/framsida

Produkter, € MOMS 0%