UN Symmetrik PU U-manschett

Inga artiklar

Driftsförhållanden

 Tryck:          ≤ 400 bar

Temperatur: -40°C....+100°C

Hastighet:   ≤ 0,5 m/s

Medie:         Mineraloljebaserade hydraulvätskor

Spalten >e< väljs enligt driftsförhållandena med hjälp av nomogrammen.

Material

Polyuretan hårdhet 94 Shore A

Montering

Montering i slutet spår (A)

Montering i delat spår (B).

Fördelar

- Bra slitagebeständighet

- Kan användas som tätning för både kolv och kolvstång

- Kostnadseffektiv

 

Motsvarande typer: TTU, RSS

OBS! Typ UI endast för kolvstångstätning, typ UA endast för kolvtätning

Produkter, € MOMS 0%