Z8 Pneumatik kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 16 bar

Temperatur: -20°C...+80°C

Hastighet:    ≤ 1 m/s

Medie:          Oljesmord luft eller torr luft, varvid cylindrarna försmörjes vid montering.

Material:

NBR-baserad elastomer, hårdhet ca. 80 Shore A

Montering

Tätningen kan monteras på en odelad kolv

Tätningen smörjes med fördel vid montering.

Försmörjning av cylinderröret är mycket viktigt vid torr luft.

Toleranser

D= H11, d= h9, L= +0,2

Fördelar

- God tätningsförmåga och små inbyggnadsmått.

- Jämn rörelse tack vare tätningsläppens utformning.

- Låg statisk och dynamisk friktion tack vare att tätningsprofilen gjorts så liten som möjligt.

- Garanterad drift tack vare tätningsläppens och tätningens utformning.

- Kan användas i torr och oljefri luft. Försmörjning är dock nödvändig vid montering för att garantera en lång livslängd.

- Lätt att montera i tätningsspåret.

- Lämplig för användning i cylindrar med dämpning

Produkter, € MOMS 0%