Radialtätningar Tumstorlekar

Axelns toleranser : h11

Ytjämnhet :  Ra 0,3 - 0,5 μm insticksslipad

Ythårdhet :  40 - 60 HRC

Lägestolerans : H8

Fasvinkel :  max. 10°, fasens längd minst 2 mm och högst 1/4 av tätningens bredd.

Driftsförhållanden

Tryck:          ≤ 0,5 bar

Temperatur:-30°C.....+110°C

Hastighet:   maximalt ≤ 12 m/s, vid smörjning med högkvalitetsolja och när friktionsvärmen avföres väl från tätningsläppen. 

≤ 30 m/s typ AS-PL....NBR/T (PTFE-beläggning på tätningsläppen)


Maximihastigheten måste minskas med cirka:

-1/3 vid bra fettsmörjning

-1/5 tätning med dammläpp

-1/3 med tätningsläpp utan fjäder 

Material:

NBR, FPM

Produkter, € MOMS 0%