Tätningsfetter

Parker O- Lube

Bariumhaltigt smörjmedel, vattenavstötande och med mycket god vidhäftningsförmåga.

Rekommenderas vanligen till alla tätningsmonteringar i temperaturområdet –29°C …+ 82°C.

Det ska dock inte användas i system med mikrofilter eller i tätningar med begränsad beständighet mot olja och fett (Butyl, EPDM)

Parker-O-Lube rekommenderas särskilt för lågtryckspneumatik och långsamt roterande rörelser.

Smörjmedel                                           Slitagehärdighet

Utan smörjning                                        680 slag

Mil-H-5606 flygplansolja                         200 000 slag

Vanligt smörjmedel                                 1 000 000 slag

Parker-O-Lube                                        10 000 000 slag (fortfarande bra)

 

Parker Super O - Lube

Silikon-smörjmedel, vattenavstötande med mycket bra klibbförmåga.

Användning: Tillsammans med alla gummipolymerer i temperaturområdet –55°… + 200° C.

(Silikongummi ska behandlas med en mycket liten mängd Super-O-lube)

Bäst resultat får man med en ytterst tunn oljefilm.

Fungerar som ett relativt neutralt ämne tillsammans med de flesta vätskor.

I normala förhållanden varken giftigt eller irriterande. Blockerar ej en 30 m:s filter.

Parker Super O-Lube rekommenderas både för högtrycks- och vakuummaskiner

Produkter, € MOMS 0%