R3 Kolvstångstätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 315 bar

Temperatur: -30°C....+100°C

Hastighet:    ≤ 0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor, vattenemulsioner

Spalten >e< väljs enligt driftsförhållandena med hjälp av nomogrammen.

Material

Stödring (1): Bronsteflon

Tätningsdel (2): NBR-elastomer, hårdhet ca. 88 Shore A

Montering

För kolvstångstätningar under 30 mm rekommenderas öppet spår.

Större dimensioner kan monteras i ett slutet spår.

Toleranser

d = H8/f7

D = H9

L = +0,25 -0

Fördelar

- Jämn drift

- Tät även vid låga hastigheter eller då stången rör sig nästan utan tryck

Produkter, € MOMS 0%