ZX, ZO, ZS Kolvtätningar

Driftsförhållanden

 Tryck:           +60°C max. 400 bar

+80°C max. 315 bar

+100°C max. 250 bar

Temperatur: -30°C...+110°C

Hastighet:    < 0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor, HFA-, HFB- och HFC-vätskor (max. +60°C)

Material

Tätningsdel (1) Nitrilgummi

Stöddel (2) Polyester elastomer

Styrring (3) Fylld polyamid

Montering

- På odelad kolv

- Tätningsspåret bör vara rent och vara avrundat enligt givna värden

- Cylinderrörets monteringsfas bör vara i enlighet med anvisningarna

Fördelar

- Effektiv tätning vid höga och låga tryck

- Lätt att montera

- Litet inbyggnadsmått

- Tät även vid vibrerande drift och chocktryck

Produkter, € MOMS 0%