UNA Kolvtätning

Driftsförhållanden

 Tryck:           ≤ 400 bar

Temperatur: -40°C...+100°C)

Hastighet:    ≤ 0,5 m/s

Medie:          Mineraloljebaserade hydraulvätskor

Spalten >e< väljs enligt driftsförhållandena med hjälp av nomogrammen.

Material

Polyuretan hårdhet 94 Shore A

Montering

Montering i slutet spår (A).

Montering i delat spår (B)

Toleranser

D = H9, d = h9, L = +0,25 -0

Fördelar

- Bra slitagebeständighet

- Kostnadseffektiv

Produkter, € MOMS 0%